Weekendowy kurs instruktora hipoterapii

WEEKENDOWY KURS INSTRUKTORA HIPOTERAPII 

Hipoterapia musi być realizowana przez wykwalifikowanego instruktora hipoterapii zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na zajęcia i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta. Kurs prowadzony jest przez lekarzy medycyny (spec. w zakresie psychiatrii, neurologii oraz integracji sensorycznej), wykwalifikowanych hipoterapeutów z doświadczeniem w zawodzie oraz szkoleniowców związanych Polskim Związkiem Jeździeckim. Daje dożywotnie państwowe uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF.

Trzy zjazdy weekendowe:

14-16 czerwca 2019
21-23 czerwca 2019
28-30 czerwca 2019

W programie kursu: 

– Wykłady z medycyny, w tym podstawy anatomii, fizjologii, biomechaniki i rozwoju człowieka.
– Wykłady z rehabilitacji, hipologii, psychologii z pedagogiką, psychologii konia.
– Wykłady z hipoterapii, w tym: wskazania i przeciwwskazania do stosowania hipoterapii; formy hipoterapii i inne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne; wpływ poszczególnych działań hipoterapeutycznych na sferę fizyczną, emocjonalno-motywacyjną, poznawczą i społeczną pacjenta; zasady prowadzenia ewaluacji zajęć hipoterapeutycznych; zasady współpracy z zespołem hipoterapeutycznym; zasady współpracy z rodzicami /opiekunami pacjenta; zasady prowadzenia dokumentacji w hipoterapii.
– Nauka i praktyka lonżowania konia.
– Jazda na oklep we wszystkich chodach i wykonanie podstawowych ćwiczeń woltyżerskich
– Jazda ujeżdżeniowa na poziomie klasy L – jazda po drążkach (cavaletti)
– Praktyka bezpiecznego obchodzenia się z koniem.
– Egzamin testowy pisemny obejmujący część teoretyczną.
– Egzamin praktyczny z lonżowania konia i bezpiecznego obchodzenia się z koniem.

Przy zgłoszeniu na kurs instruktora hipoterapii nie obowiązuje egzamin wstępny.

Koszt: 1790 zł
Zajęcia teoretyczne i praktyczne, egzaminy, 5 jazd konnych, wydanie dokumentów – zaświadczenia, certyfikatu, legitymacji instruktorskiej, materiały szkoleniowe.

Koszt dla instruktorów rekreacji ze sp. jazda konna: 1190 zł
Dla osób posiadających uprawnienia instruktora rekreacji ze specjalnością jazda konna możliwość udziału jedynie w części hipoterapeutycznej zajęć (dwa zjazdy weekendowe).

Udział w kursie łączonym instruktora hipoterapii oraz instruktora jazdy konnej: 2390 zł.

 

Zgłoszenia:
Wypełnij formularz zgłoszenia na kurs

wesolekopytko@gmail.com
519 786 907

Komentowanie jest wyłączone